Sound work - recent works

音の変容と再構築。ノイズとエロスと遊戯の交差。

(2019-yves mono borel-04)

051_mokaiiao
050_nesitika
052_knizakaa
049_vommreri

(2019-yves mono borel -03)

sesiioneo
ariettata
new order
druduaman

(2019-yves mono borel -02 )

042-tacantetete
043_felton
044_auulo
041_botocod

(2019-yves mono bore-01)

ポップアートと快楽運動のメタファー

mari march
attitude000
chorus&solo
alice the goon

(2018-yvan/sima)

019_jam-mp3
020_zombii-mp3
021_alpha-mp3

(2018-yvan sima)

イヴァン・シマという架空の人物の私小説 。あるいは記憶の音響遊戯。

temptetion
moondawn
Blau

(2017 -yvan sima)

2017年作 イヴァン・シマという架空の人物の私小説。

BLooD_mania2
hot wave
sa i ha te
exena
ppp
yuzk
Hexx
430_04

(2016 -yves oo yvan)

yves 00 yvan-01(2015)
yves 00 yvan-02(2016)
yves 00 yvan-03(2016)

(2010 -2013 -polke oo)

polke00(2010
polke00(2011
polke00(2013